We Clean Everything!
Let Your Home Shine
Love That Feeling Of
A Clean Home?
And We Love It

GreenSteam është kompani e specializuar në ofrimin e shërbimeve profesionale të pastrimit. Duke qenë kompania më inovative në treg dhe e fokusuar në ofrimin e shërbimeve të kualitetit të lart, GreenSteam ka arritur të bëhet ndër kompanitë më të suksesshme në treg për një kohë të shkurtër. Për më tepër, fal sistemit të punës, GreenSteam është kompania më ekologjike në vend; pasi që shërbimet e ofruara nga GreenSteam bëhen përmes avullit. Krahas mënyrës tradicionale të pastrimit, e cila bën pastrim sipërfaqësor, forca e koncentruar e avullit vepron me precizitet të lartë, duke arritur edhe hapësirat më të vogla që vështirë mund të shihen me sy. Nxehtësia e kombinuar me presion krijon zgjidhje të fuqishme e cila largon ndyrësirat, yndyrat dhe mbetjet tjera nga vendet dhe hapësirat e papastërta. Për më tepër, avulli me presion të lartë ka fuqinë e largimit të gjitha mikro-organizmave, bakterieve dhe aromave të pakëndshme nga këto hapësira. Shërbimet tona ofrohen në bazë të kërkesave dhe nevojave tuaja, duke garantuar cilësi dhe besueshmëri:

We Clean. You Relax

Cleaning's no fun. In fact, it’s time-consuming, dirty, and can involve a bruised knee or two. Luckily for you, we love to clean. It’s basically all we do.