Pastrimi individual

Çfarë të prisni nga ky shërbim?

Pastrimi dhe dezinfektim profesional hapësirave shtëpiake, banesore apo vilave me teknologjinë GreenSteam me te avancuar ne treg realizohet në mënyrë shumë efikase përmes pastrimit me avull. Pastrimi me avull siguron standard të lart të higjienës dhe kursen kohen. Shërbimet e ofruara ne sektorin individual janë mëse të përshtatshme për të ofruar shërbime efikase të pastrimit kundër alergjive dhe problemeve me bakterie si tepihët, tekstilet e ndryshme, karriget dhe freskuesit e ajrit. Të gjitha këto hapësira kërkojnë mirëmbajtje dhe pastrim efikas e qe nuk mund te realizohet përmes formës tradicionale te pastrimit. Shërbimet e pastrimit në sektorin individual përfshinë pastrimin e hapsirave të brendshëm shtëpiake dhe banesore. Ndër të tjera, shërbimet e sektorit të shtëpia/apartament përfshin: dezinfektimi i pllakave dhe dekoreve ne mur, pastrimi i dyshemesë dhe shtresave nga druri, largimi i njollave dhe aromave te pakëndshme nga tepihët, mbulesat dhe ulëset, pastrimi dhe dezinfektimi i shtretërve, pastrimin e dyerve dhe dritareve, pastrimin e kuzhinave, pastrimin e taulanteve, dezinfektimin përmes ozonit dhe evitimi i aromave të këndshme, pastrimin e tepihëve, pastrimi dhe dezinfektimi gjeneral. Pastrimi me avull të tharë është forma me efiçiente.