Pastrimi në sektorin publik

Çfarë të prisni nga ky shërbim?

Pastrimi ne sektorin e bizneseve perfshin nje game te gjere te pastrimit. GreenSteam në sherbimet e sektorit të bizneseve ofron mundësitë të pastrimit më të favorshme të sigurt dhe të shendetshem pikërisht këto mundësi ofrohen përmes teknologjisë më të avancuar me avull që të ndihmoj sekrotin e bizneseve të operojnë në ambiente konformë standardeve ndërkombëtare të higjienës HACCP. Sektori i shërbimeve në GreenSteam ofron pikërisht këtë mundësi, që përmes teknologjisë më të avancuar me avull të ndihmoj të gjitha fushat në sektorin e biznesëve në Kosovë të operojnë në ambiente sa më të pastër-ta konform standardeve ndërkombëtare të higjienës. Përparësitë kryesore të të pastruarit përmes shërbimeve së GreenSteam janë kursimi i ujit, mundësi e vetme për ti eliminuar mbetjet yndyrore, pastrimi dhe dezinfektimi në të njëjtën kohë, mundësia për të pastruar edhe pjesët e pa arritura më par dhe shërbime të shpejta dhe efikase. Disa ndër shërbimet të cilat përfshihen në sektorin e bizneseve janë: pastrimin e tepihëve, larjen e dritareve, dyerve, dhe mureve, pastrimin e mobilierive, pastrimin dhe mbrojtjen e sofave, largimin e njollave të ndryshme, dezinfektimin e ambientit të shërbimit, dezinfektimin e tualeteve, dezinfektimin e jogave – dyshekëve, jorganëve dhe dyshekëve, ozonizimi – largimi i aromave të pakëndshme, qendra të konferencave, qendra për rekreacion dhe rehabilitim, qendrave SPA ,ambienteve sportive (qendrave të fitnesit), largimin e mbetjeve yndyrore, pastrimin e motorëve dhe makinerive të ndryshme, dezinfektimi i filtrave dhe pjesëve tjera të ventilimit, pastrimin e pllakave elektrike , pstrimin dhe polirimin e pjesëve metalike, pastrimin e pjesëve mekanike, pastrimin e dyshemeve, pastrimin e hapësirave për procesimin e ushqimit, pastrimin e hapësirave në prodhimtarit e mishit, pastrami dhe dezinfektimi I frigoriferëve dhe pajisjeve ambulantive, pastrimin dhe dezinfektimin e depove ushqimore etj.